The sun sees your body

The moon sees your soul

De maan intrigeert mij met de jaren steeds meer. Het thema dat de energie in zich draagt. Wat je in heel je lichaam en geest voelt aan veranderingen en trilling. En bovenal wat die resonantie met je totale systeem doet tot op celniveau. De verbinding die ik voel, het proces wat het met zich mee brengt. Ik deel het graag met je.

Vrijdagavond 30 oktober – workshop in de praktijk

Het thema van de maan is dit keer TRANSFORMATIE. De workshop is dit keer een dag voor de volle maan van 31 oktober.

Wat heb je geleerd de afgelopen maanden en welke kwaliteiten ga je inzetten? Aan de hand van oefeningen krijg je nieuwe inzichten om helderheid te krijgen waar de aandacht naar toe mag de komende tijd.
Je ziet je proces, voelt de dankbaarheid en weet dat je deze innerlijke wijsheid in praktijk mag gaan brengen. Vol vertrouwen, in je kracht. Vanuit jouw eigen unieke zijn!

Wat gaan we doen LIVE in de praktijk?

  • Genieten dat je even een avond soul searching mag komen doen in een kring van vertrouwen
  • We gaan terugblikken naar de afgelopen periode. De thema’s die er spelen en waar je nu staat. 
  • Het is de dag van de volle maan, in zijn intensiteit aan energie aanwezig en voelbaar. Je gaat aan de slag met je systeemupdate 😉 
  • Helder krijgen, energetisch reinigen en verbinden met je zielenmissie.
  • Je krijgt handvatten en inzichten om het vorm te gaan geven.

Kortom een avond vol inspiratie, inzichten en soul searching in een kring van vertrouwen! Dit voor de prijs van € 33,00 incl. een hapje en drankje.

Doe je mee? Ik kijk er naar uit je te ontmoeten!


De energie van de maan in 2020:

Dit jaar zit er weer een prachtige opbouw in de energie van de volle maan. Het eerste kwartaal van dit jaar ging het om dat zaadje planten van jouw plannen. Dat wat jij zo graag wilt realiseren. De prille groei begon met vallen en opstaan. Opschonen en los laten. Om zo meer in balans te komen en vertrouwen te krijgen.

In het tweede kwartaal ging het om bescherming, jouw wedergeboorte en groei. Bescherming van je plannen en ideeën die voor jou zo belangrijk zijn. Maar ook bescherming naar jezelf en je naasten om trouw te blijven aan dat plan en te vertrouwen dat zij mee kunnen in deze verandering. Vervolgens pakten we door met het thema wedergeboorte. Aandacht voor dat nieuwe stuk in jouw, het ondernemen van stappen en stil staan bij jouw wensen en verlangens. En daarna ging het om groei, van binnen naar buiten komen met dit nieuwe stuk.

In het derde kwartaal gaat het om jouw bestemming, dankbaarheid en wijsheid. Dat zaadje dat de tijd nodig heeft om verder te rijpen en te groeien. Dat je het ruimte mag geven en de tijd benut om eens te kijken waar er nog wat onkruid gewied kan worden. Maar ook een tijd om dankbaar te zijn. Dankbaar voor hen die je steunden, de offers die je gebracht gedaan hebt maar je zoveel hebben gebracht. Maar ook het inzetten van jouw innerlijke wijsheid.

Het vierde kwartaal geeft een energie proces van transformatie in de grootste zin van het woord. Je ziet de waarde van de zaadjes die je hebt geplant en welke je wilt inzetten in het nieuwe jaar. Het gaat om opruimen wat je niet langer nodig hebt zodat de energie naar dat gaat wat verder tot bloei mag komen. Offers brengen om je dankbaarheid te tonen door b.v. iets weg te geven zonder iets terug te verwachten. En in december gaat je groeikracht toenemen en ga je achterlaten wat je in 2021 niet meer nodig hebt!